Úvod

Eurus (latinsky) je v řecké mytologii bohem východního větru nebo i východní vítr sám. Je spojován s obdobím podzimu a bydlel poblíž paláce boha Slunce Hélia na dálném východě.

Homér, epos Odysseia, 5. zpěv

Poseidon sháněl mračna a širé rozbouřil moře,
trojzubec do ruky vzav. Pak vzbuzoval všemožné vichry
kdejakých bouřných větrův a úplně zahalil mračny
zároveň moře a zemi, a z nebe se prostřelo temno.
Euros srazil se s Notem i s Zefyrem dujícím ostře,
s Boreem, jasným větrem, jenž válí veliké vlny.