Úvod

Eurus je v řecké mytologii bohem východního větru nebo i východní vítr sám.